EMDR

Francine Shapiro is een Amerikaanse psychologe die als eerste onderzoek heeft gedaan naar de effectiviteit van EMDR: EMDR is een afkorting voor: Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Deze methode is in 1989 In Amerika ontwikkeld om traumatische gebeurtenissen te verwerken.


Hoe EMDR precies werkt is nog niet duidelijk. Men denkt nu dat heftige gebeurtenissen verwerkt worden tijdens de REM slaap. Wanneer de gebeurtenis zo traumatisch is, blokkeert de verwerking, de gebeurtenissen worden dan afzonderlijk opgeslagen in het geheugen. Het is lastig om de situatie te vertellen omdat beelden en geluiden in afzonderlijk gebieden opgeslagen worden. Hierdoor kan men affect loos worden

REM is de afkorting voor Rapid Eye Movement. De snelle oogbeweging die tijdens de slaap plaatsvinden, zijn waarschijnlijk nauw verbonden met dromen, die de werking van de hippocampus activeert.
De REM slaap helpt je nieuwe herinneringen een plek te geven, negatieve emoties te neutraliseren en jezelf voor te bereiden op belangrijke taken.
Wanneer je niet voldoende REM slaap slaapt, heeft dit effect op je fysieke , mentale en psychologische systeem en kan uiteindelijk tot een psychose leiden.

EMDR is eigenlijk een soort startmotor om de REM-slaap op te starten.
En door die REM slaap op te wekken kan de verwerking als nog plaats vinden.
Kunnen geluiden, beelden van de gebeurtenis goed opgeslagen worden.

Wanneer EMDR?
Voor iedereen die last blijft houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld, een echtscheiding of een geweldincident of een sterke vervelende emotie heeft bij een herinnering.